i spokój

Czasami wynurzam się na powierzchnię,
a tu przeważnie sztormy, zawieje i zawsze
coś do zrobienia. Ale tam, w głębinach,
ciągle ta sama cisza.

w gaju

Cieszyły mnie jak dziecko,
pierwsze tu maliny, truskawki
i pomidory. A teraz cieszy mnie
oglądanie tej powtarzalności.

who is who

A ci, którzy tańczyli,
zostali uznani za szalonych
przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.

– Friedrich Nietzsche

pełna kontrola

Totalitaryzm – system rządów (reżim polityczny) oparty na obowiązującej wszystkich ideologii,
w którym państwo w pełni kontroluje społeczeństwo i stara się nadzorować wszystkie aspekty
życia publicznego i prywatnego na tyle, na ile jest to możliwe.

Charakterystycznymi cechami państw totalitarnych są: autokratyzm (w szczególności zasada
wodzostwa), kontrolowanie przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia i ingerencja

w przekonania, poglądy, zachowania obywateli, rozbudowana propaganda (m.in. fałszująca
obraz rzeczywistości), dezinformacja, pełna kontrola nad siłami zbrojnymi, policją i wymiarem
sprawiedliwości – wykorzystywanymi jako elementy systemu terroru i represji przeciwko
społeczeństwu.

/źródło: Wikipedia/

kochajmy TO, co banalne

Budzimy naszą świadomość w obliczu tego co jest piękne, nieprzewidziane, poruszające.
Ale przez resztę czasu jesteśmy najczęściej działającymi nieobecnymi robotami. Czasami
przebudzamy się; nasza epoka umieszcza w naszym życiu mnóstwo drogowskazów
(„Tędy, tamtędy”): reklamy („Teraz patrzcie! Słuchajcie! Smakujcie!”), ściśle wyznaczone
momenty, w których trzeba się zachwycać albo wzruszać (kino, teatr, wizyty w muzeach).
Oznakowane pewniki… Ale nasze życie to nie zwiedzanie z przewodnikiem! Pozwalając tak
sobą manewrować, stajemy się pustymi umysłami, martwymi lub pogrążonymi w letargu
duszami.

Kochajmy to, co normalne, banalne. Patrzmy na to, szanujmy to. Wyostrzmy na to nasz umysł.
Otwórzmy się na bogactwo banalności: nie istnieje otoczenie konieczne lub niezbędne dla

uważności. Są oczywiście otoczenia sprzyjające, uprzywilejowane, ułatwiające ją. Ale TO może
zdarzyć się wszędzie. Pod warunkiem, że podejmujemy pewne wysiłki. Pod warunkiem, że
pozostajemy istotami obudzonymi i obecnymi.

– Christophe Andre, Medytacja dzień po dniu