poziom energii

Co się okaże, co z tego wyjdzie, kiedy joginka
zapyta elektryka /głównego energetyka w firmie/
o gospodarowanie energią? ;))

ja, Ajka

Leżę na łące,
Ni­ko­go nie ma: ja i słoń­ce.

Ci­szą na­brzmia­łą i wez­bra­ną
Na­pły­wa myśl:
– To pach­nie sia­no.

Wiatr cią­gnie po tra­wach z sze­le­stem,
A u góry
Sio­stry moje, bia­łe chmu­ry,
Wę­dru­ją na wschód.

Czy nie za wie­le mi, że je­stem

– Kazimierz Wierzyński, Łąka/Lato

latko

Noc Kupały – słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca,
obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku.


Święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości,
powszechnie obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie.

Wiążące się z Nocą Kupały zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić
świętującym zdrowie i urodzaj. Rozpalano ogniska, w których palono zioła.
W trakcie radosnych zabaw odbywały się różnego rodzaju wróżby i tańce.
Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki z zapalonymi świecami.

/źródło: Wikipedia/

fot. BBart