życie wewnętrzne jeszcze

Przez życie wewnętrzne rozumie się tutaj życie
ukierunkowane na doskonałość, która może zostać
nazwana doskonałością miłości, harmonii i piękna,
a słowami osoby ortodoksyjnej – życiem ukierunkowanym na Boga.
Życie wewnętrzne nie musi być przeciwieństwem życia ziemskiego,
lecz jest życiem pełniejszym. Życie ziemskie to życie wśród ograniczeń,
a życie wewnętrzne – kompletny, całościowy byt.

~ Hazrat Inayat Khan, Życie wewnętrzne

I surrender

Daje mi siłę, kiedy mam dać radę
pokorę, kiedy mam ustąpić
pewność, kiedy mam być spokojna
mądrość, kiedy mam rozumieć
i wrażliwość, żeby być wyrozumiałą.