just breathe

Wstrzymując (automatycznie) oddech
kiedy się stresujemy, pogarszamy jeszcze
swoją (i tak trudną) sytuację.
Właśnie wtedy szczególnie dobrze
jest pamiętać żeby oddychać.

poziomy

Okazjonalny relaks ma
niepodważalną wartość.
Ale regularna praktyka
przynosi zupełnie inną jakość.

jeszcze o złudzeniach

Gdy­by Az­ja­ta pop­ro­sił mnie
o opis Euro­py, zmuszo­ny byłbym
od­po­wie­dzieć: Jest to część świata
na­wie­dzo­na niewiary­god­nym złudze­niem,
że człowiek zos­tał stworzo­ny z nicze­go

i że je­go obec­ne na­rodzi­ny są
je­go pier­wszym wejściem w życie.

~ Arthur Schopenhauer

 

życie kochanie trwa tyle co taniec

(…) Bal to najdłuższy na jaki nas proszą,
nie grają na bis, chociaż żal,
zanim więc serca upadłość ogłoszą
na bal, marsz na bal

Niech żyje bal!
Bo to życie to bal jest nad bale!
Niech żyje bal!
Drugi raz nie zaproszą nas wcale!
Orkiestra gra!
Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte!
Dzień warty dnia!
A to życie zachodu jest warte!

~ sł. Agnieszka Osiecka