głęboka ekologia jeszcze jeszcze

Głębokie pytania służą również uzyskaniu pełniejszego wglądu
obejmującego tożsamość człowieka. Dzięki nim możemy odkrywać
kim w istocie jesteśmy, czego naprawdę potrzebujemy do życia
i w jaki sposób możemy to osiągnąć respektując nasze
głębokie związki z planetą.
W ten oto sposób głęboka ekologia jest ścieżką samorealizacji
oraz duchowego rozwoju. Urzeczywistnienie własnego potencjału
jest możliwe wyłącznie w głębokiej relacji z samym sobą,
innymi ludźmi oraz innymi istotami oplatającymi Ziemię
w postaci sieci życia. Dopiero taka perspektywa pozwala
na uzyskanie pełni własnego człowieczeństwa z jednoczesnym
respektowaniem potrzeb innych istot oraz całej planety.

~ pracownia.org.pl ♥