lekcje

Jeśli historia uczy czegokolwiek,
to tylko tego, że ludzie nigdy

niczego się nie nauczyli z historii.

– Aleksander Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich

czułość

Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem,
jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością
na cierpienie i działanie czasu. Czułość dostrzega między
nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem
patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący,
powiązany ze sobą, współpracujący, i od siebie współzależny.

– Olga Tokarczuk, fragment mowy noblowskiej