mój Zen

Musi być czas 
i na siedzenie
i na robienie.
Bez tego – katastrofa!

po uszy

Pamiętając o tym, 
czym jest (tu) to życie,
zanurzam się w nim głęboko.

tylko robić swoje

To nie prawda, że zawsze
trzeba być miłym i uprzejmym.
Trzeba po prostu zawsze 
robić to, co należy (z)robić.