trzymaj się!

Dostrzeganie myśli, które nic nie dają, powstałych pod wpływem zmartwienia,
lęku czy gniewu, to ścieżka przytomności. Z kolei sposób na przemianę,
to zaprzestanie wkładania w to wszystko energii. To zadanie na całe życie
i musimy się tego trzymać.

– Viradhammo Bhikkhu 

 

 

 

follow your bliss

Podążać za swoją błogością/radością/szczęściem/dobrem/spokojem/spełnieniem.  

Czujesz TO?!

fot.BB

 

 

 

podsłuchane

Żeby akceptować, nie trzeba rozumieć – usłyszałam.
Czyż to nie dobra wiadomość?