po mojemu

Nic innego jak dynamicznie i płynnie
dostosowywać się do równie dynamicznie
i płynnie zmieniającej się sytuacji.

tak

Masz odwagę powiedzieć „tak” – i czujesz w tym sens.
Powtarzasz swoje „tak” – a wszystko nabiera sensu.
A jeżeli wszystko ma sens – jak możesz żyć inaczej,
niż mówiąc „t a k”.

~ Dag Hammarskjold, Drogowskazy

coś za coś ;)

To, co się otrzymuje
za niestawianie oporu (temu co jest),
jest dużo więcej warte, niż to,
czego oczekiwali(by)śmy.

nic osobno

Nigdy nie pozwalajcie dzieciom wyobrażać sobie,
że cokolwiek istnieje jako osobne. Dołóżcie starań,
aby od samego początku było dla nich oczywistym,
że całe życie jest zależnością. Pokaż im zależności
w lasach, na polach, w stawach, strumieniach,
w wiosce i kraju wokół nich.

~ Aldous Huxley