Totalitaryzm – system rządów (reżim polityczny) oparty na obowiązującej wszystkich ideologii,
w którym państwo w pełni kontroluje społeczeństwo i stara się nadzorować wszystkie aspekty
życia publicznego i prywatnego na tyle, na ile jest to możliwe.

Charakterystycznymi cechami państw totalitarnych są: autokratyzm (w szczególności zasada
wodzostwa), kontrolowanie przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia i ingerencja

w przekonania, poglądy, zachowania obywateli, rozbudowana propaganda (m.in. fałszująca
obraz rzeczywistości), dezinformacja, pełna kontrola nad siłami zbrojnymi, policją i wymiarem
sprawiedliwości – wykorzystywanymi jako elementy systemu terroru i represji przeciwko
społeczeństwu.

/źródło: Wikipedia/