zaburzenia przepływu

Energii wszyscy mamy (moglibyśmy mieć) pod dostatkiem,
do pełna. Jeżeli jej brakuje, to znaczy, że źle nią gospodarujemy.
Gdzieś są przecieki.

podróże małe i duże

Jeśli ktoś jest bogaty wewnętrznie,
ma dużą wyobraźnię i wrażliwość,
to wystarczy mu czasem podróż do
kuchni i przeżyje więcej, niż ktoś,
kto zobaczy słonia w safari.

~ Rafał Bryndal