pogoda ducha

Rano wstajesz zły,
wszystko z ciebie kpi, 
nie chce ci się nic,

zwłaszcza żyć, więc
biedny jesteś, bo
nie wiesz nawet, że
masz
prawdziwy skarb, skarb w postaci mnie! (…)

– Sł. Magda Czapińska♥ Pogoda ducha

uczciwość

Uczciwość – cecha ludzka, polegająca w relacjach społecznych
na wywiązywaniu się z danego słowa oraz przestrzeganiu reguł
społecznych (uznanych norm moralnych), nawet gdy inni tego nie widzą
lub nie oczekują.

Słowo uczciwość określa zarówno konkretne postępowanie w danych
okolicznościach, jak i trwałą cechę charakteru.

źródło: Wikipedia