TO jest takie proste, takie oczywiste, takie łagodne..
że naprawdę łatwo to pominąć, i szukać czegoś
bardziej zaawansowanego/skomplikowanego.
Tymczasem TO wszystko.