Z każdą kolejną sytuacją dociera do mnie,
że to tylko konwencje. Wierząc w nie,
sami je sobie narzucamy. Ale ostatecznie
zawsze mamy wybór. Ja mam wybór.
Więc wybieram.