posiąść, zawładnąć, obezwładnić,
uzależnić, wyssać i by uznać, że jest(eś).
tak czuję, że tego ode mnie chciał(eś)