Nie przemawia do mnie krzykliwe piękno tego świata;
moimi przyjaciółmi są góry i rzeki,
chmury, pochłaniające mój cień w czasie włóczęg –
i ptaki, szybujące nad głową, kiedy siedzę na brzegu.
W ośnieżonych słomianych sandałach
odwiedzam zimowe wsie.
Wnikaj w życie tak głęboko, jak umiesz –
będziesz mógł wtedy żyć nawet bez kwiatów.

– Ryōkan Taigu♥