Praktyka tak naprawdę kładzie kres
próbom samodoskonalenia. Ale bardzo
trudno jest utrzymać poczucie, że
nie trzeba nic w ogóle robić.

– Barry Magid