Ufać, znaczy pozwolić się sobie rozluźnić.
Czyż nie?