Wszystkie skarby świata! Eureki!
Wszystkie: och i ach! Wszystkie koszmary,
tragedie i neurozy.
I co? I nic.

Tylko spokojnie
Wdech wydech