Dostrzeganie myśli, które nic nie dają, powstałych pod wpływem zmartwienia,
lęku czy gniewu, to ścieżka przytomności. Z kolei sposób na przemianę,
to zaprzestanie wkładania w to wszystko energii. To zadanie na całe życie
i musimy się tego trzymać.

– Viradhammo Bhikkhu