Jak się TO robi?
Po prostu staram się pamiętać,
że nic innego nie ma,
tylko to, co teraz.
TO wszystko.