Odwracając się od problemu,
odwracamy się od rozwiązania,
bo tam gdzie jest problem,
tam jest też rozwiązanie.