To nieprawdopodobne jak bardzo
można być samotnym wśród ludzi.