Większość ludzi identyfikuje się z każdą myślą i każdą emocją: sądzą, że są każdą ideą
i każdym uczuciem. Żadna szkoła zachodniej psychologii nie uczy,
że jesteśmy
czystą subiektywnością, która jest świadkiem procesu myślenia,
lub że myśli i emocje
to tylko dane wejściowe. Żadna szkoła tradycyjnej psychologii
nie uczy, abyśmy
nie utożsamiali się z myślami. Psychoterapeuci, nie znając tego spokoju,
który panuje poza zmiennym umysłem i impulsywnymi zmysłami, w rzeczywistości
fetyszyzują wszystkie myśli i uczucia.

– Bruce Burger, Anatomia energetyczna. Ciało jako świadomość