Różne rzeczy można mówić o tych czasach,
ale co by nie było, sprzyjają zaglądaniu do środka,
przyglądaniu się z bliska i wyciąganiu wniosków –
co tu jest ważne, a co jednak nie.