Sztuka siedzenia wymaga dojścia do ładu
z pewną odmianą wewnętrznego niepokoju,
który zrywa człowieka z miejsca. Który powoduje,
że człowieka nosi. Sztuka siedzenia wymaga
wyzbycia się iluzji, że życie jest gdzie indziej.

– Michał Cichy, Pozwól rzece płynąć