Nic nie przyniesie większej korzyści ludzkiemu zdrowiu
oraz nie zwiększy szans na przet­rwa­nie życia na Ziemi
w tak dużym stop­niu jak ewo­luc­ja
w kierun­ku diety we­geta­riańskiej.

~ Albert Einstein