Co jakiś czas
pozwalam czasowi płynąć swobodnie.
Opieram się
o samotną sosnę
oniemiały
jak cały wszechświat!
Ach, kto umie dzielić
tę samotność ze mną

– Ryōkan Taigu♥