Co się okaże, co z tego wyjdzie, kiedy joginka
zapyta elektryka /głównego energetyka w firmie/
o gospodarowanie energią? ;))