Opóźnienie pomiędzy myślą a działaniem
jest podstawą świadomości.

~ z lekcji Feldenkraisa