Mówią, że jaki poranek,
taki cały dzień.
I coś w tym jest.