Usłyszałam
TO podaję dalej
Żadnych zasług (na szczęście)

photo by bor