Krzątać się – poruszać się
żwawo, energicznie,
zajmując się jakąś pracą.

– Słownik języka polskiego, PWN