Stłumione uczucia tworzą śmietnik bardzo groźnych odpadów (…)
Żadne bowiem uczucie, nawet z zamierzchłej przeszłości,
nie znika po prostu z upływem czasu. Uczucie takie trzeba
zidentyfikować, nazwać, mówić o nim i pozbyć się go
we właściwy sposób. „Dopóki tego nie zrobicie,
nieświadome uczucia będą wami rządzić – mówiła Ann.
– Możecie po wyjściu stąd nie pić, ale nie będziecie trzeźwi.
Bo jednym z najważniejszych elementów trzeźwości jest
umiejętność odczuwania, nazywania i wyrażania uczuć”.

~ Wiktor Osiatyński, Rehab