Przeciętny człowiek nie jest specjalnie ciekaw świata. Ot, żyje,
musi jakoś się z tym faktem uporać, im będzie go to kosztowało
mniej wysiłku – tym lepiej. A przecież poznawanie świata zakłada
wysiłek, i to wielki, pochłaniający człowieka. Większość ludzi raczej
rozwija w sobie zdolności przeciwne, zdolność, aby patrząc – nie widzieć,
aby słuchając – nie słyszeć.

– Ryszard Kapuściński♥, Podróże z Herodotem