Nie mówić, nie mówić, nie mówić.
Słuchać. Nie mówić. Pytać ewentualnie.
Ale nie mówić, do cholery! Ugryźć się w język.

Coraz częściej, ale ciągle za rzadko.