Kiedy muszę się odtworzyć, szukam najciemniejszego lasu,
najgęstszego i nieprzeniknionego bagna: oto siła, kwintesencja Natury…
ogromna, dzika, okropna matka nas wszystkich, Natura.

– Henry David Thoreau♥