Grudzień grudniem,
ale słońca ostatnio
zdecydowanie deficyt.