Obyś żył w ciekawych czasach..
życzyli /przeklinali/.
To chyba teraz(?)