Dzieci chcą być kochane takie, jakie są, i za to, że są.
Taka miłość pozwala im akceptować siebie w każdej
sytuacji, w powodzeniu i niepowodzeniu. Łatwiej akceptują

wtedy także innych ludzi. Krótko mówiąc, miłość,
która nie stawia warunków, jest tym, czego dzieci
potrzebują do pełnego rozwoju.

– Alfie Kohn