Naprawdę(!) nie ma co/czego szukać
gdzie indziej, na zewnątrz.

Mikroświat? Tak.