Wyznaczanie sobie
małych, kolejnych etapów zadań
to klucz do sukcesu.
Przynajmniej dla
takich zapaleńców jak ja.

~