Miarą miłości jest
miłość bez miary.

– /przypisywane/ Franciszek Salezy