Nie sztuką jest powiedzieć coś tak,
żeby brzmiało mistycznie/wzniośle
ale mało zrozumiale.
Cała sztuka, to powiedzieć TO przystępnie.
Ahan Chah♥ TO miał!