Odrabiam wszystkie lekcje,
te trudne też. I jeszcze za to dziękuję.
Koniec świata! ;)

fot. BB