Nieszczególnie często odprawiam rytuały,
a jednak od jakiegoś czasu, z jakiegoś powodu
lubię domykać/celebrować/zauważać schyłek wakacji.