Znać kogoś znaczy czuć czyjś smak. To, co wyczuwasz w danej osobie.
Każdy ma swój własny smak, szczególną osobowość, która budzi wiele
uczuć. Docenianie tej osobowości czy smaku oznacza pozostawanie z kimś
w dobrym związku. Wówczas naprawdę możemy się przyjaźnić.
Nie oznacza to przywierania do kogoś, czy też sprawiania komuś radości,
ale całkowite docenienie.

– Shunryu Suzuki♥, Nie zawsze tak