Uwikłani głęboko
w realia życia/codzienności,
z trudem dostrzegamy, że
jest coś jeszcze.