Z każdą lekcją, której nauczam,
sama umiem TO coraz lepiej.