Wiedza, że przecież wszystko ciągle/cały czas
się rozpada/zmienia
, daje mi, paradoksalnie,
poczucie spokoju i zrozumienia [natury rzeczy, czyli]
tego, jak się sprawy mają.

A później nie ma już czego puszczać, samo znika.